Niet eens met het vonnis: wanneer is het verstandig om in hoger beroep te gaan? (2/2)

Niet eens met het vonnis: wanneer is het verstandig om in hoger beroep te gaan? (2/2)

Als u het niet eens bent met een vonnis of veroordeling geeft de wet u dus het recht om in hoger beroep te gaan. In het hoger beroep zal de rechter de feiten waarvoor u bent veroordeeld in het vonnis opnieuw behandelen. Vorige week legden we al uit wanneer u het beste in beroep kunt gaan bij het strafrecht; dit keer vertellen we meer over wanneer u in beroep kunt gaan tegen het UWZ in het sociale zekerheidsrecht.

 

Wanneer kunt u in hoger beroep gaan bij het sociaal zekerheidsrecht?

Stel, het UWV heeft besloten om uw uitkering stop te zetten of uw aanvraag voor een uitkering af te wijzen, maar u bent het hier niet mee eens. In eerste instantie kunt u dan bezwaar maken.

Heeft u bezwaar gemaakt met betrekking tot een uitkering, maar is dit afgewezen? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Als het een uitspraak van een bestuursrechter betreft, zoals bij zaken tegen de beslissing van het UWV, dan kunt u bij de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep gaan.

U kunt binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep gaan.

Hoe kunt u in hoger beroep gaan bij het sociaal zekerheidsrecht?

U gaat in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Net zoals bij het strafrecht is het bij het in beroep gaan tegen een uitspraak van een bestuursrechter niet verplicht om een advocaat in armen te nemen. U kunt in persoon, via een machtiging van uw advocaat of via een volmacht in hoger beroep gaan.

Wilt u in persoon in beroep gaan? Dan doet u dit bij de centrale balie van de rechtbank die uw zaak behandeld heeft. Zij zullen een appèlakte opmaken.

Wilt u uw advocaat machtigen om in beroep te gaan? Dan leest u de voorwaarden hiervoor op de dagvaarding. Uw advocaat zal u informeren over de mogelijkheden en advies geven.

Wilt u in beroep gaan via een volmacht? Dan kunt u bij de griffier van de rechtbank per brief een volmacht geven. Deze zal ook de oproep voor de zitting ontvangen.

Het is uiterst belangrijk dat u het hoger beroep goed onderbouwt. U geeft dan aan waarom u het precies niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank.

 

Wanneer is het verstandig om in hoger beroep te gaan bij het sociaal zekerheidsrecht?

Samenvattend: wanneer u het gevoel heeft dat de beslissing van het UWV en de uitspraak van de rechtbank onterecht zijn, is het aan te raden om in hoger beroep te gaan. Wanneer u zich benadeeld voelt door het UWV en het gevoel hebt dat u schade heeft geleden door een onjuiste beslissing van het UWV, kunt u zelfs een schadevergoeding vragen. Dit kan dus ook komen doordat een medewerker naar uws inziens iets verkeerds heeft gedaan. Let er hierbij op dat de schade dient te komen door een fout van het UWV of een medewerker van het UWV. Er moet een rechtstreeks verband zijn tussen de onjuiste beslissing van het UWV en de schade.

Wanneer u mogelijk verkeerde informatie heeft gegeven aan het UWV, is het niet absoluut aan te raden om in hoger beroep te gaan. In hoger beroep gaan is namelijk niet gratis.

Het sociale zekerheidsrecht is een van onze specialiteiten. Heeft u hulp nodig bij het in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter met betrekking tot het UWZ? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

No Comments

Post A Comment

Uw strafrecht en jeugdrecht advocaat

Deskundig en betrokken.

070-3306633 Bel en bespreek uw zaak gratis.

06-12358539 WhatsApp uw vraag.

Neem Contact Op

Gratis strafrecht advies