Niet eens met het vonnis: wanneer is het verstandig om in hoger beroep te gaan? (1/2)

Niet eens met het vonnis: wanneer is het verstandig om in hoger beroep te gaan? (1/2)

Bent u veroordeeld, maar niet schuldig? In hoger beroep gaan kan bij alle rechtsvormen. Zowel in het jeugdstrafrecht, als in het strafrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Wel zitten er bepaalde voorwaarden aan verbonden. Soms kunt u rechtstreeks in hoger beroep gaan, andere keren moet u eerst bezwaar maken. Als u het niet eens bent met een vonnis of veroordeling geeft de wet u dus het recht om in hoger beroep te gaan. In het hoger beroep zal de rechter de feiten waarvoor u bent veroordeeld in het vonnis opnieuw behandelen. Ook wanneer u het niet eens bent met een beslissing van het UWV kunt u, nader een bezwaar is afgewezen, in beroep gaan.

 

We leggen in deze blog uit wanneer het verstandig is om in beroep te gaan bij het strafrecht.

Wanneer kunt u in hoger beroep gaan bij het strafrecht?

In het strafrecht is het vonnis van de rechter óf een veroordeling óf een vrijspraak. We maken in strafzaken onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Wanneer u bent veroordeeld voor een misdrijf, kunt u te allen tijde in hoger beroep. Bent u veroordeeld voor een overtreding? Dan kunt u alleen in hoger beroep wanneer u bent veroordeeld voor een geldboete van minimaal €50,- of een andere maatregel, zoals een straf.

 

U dient binnen twee weken na de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Besef hierbij echter dat het Openbaar Ministerie ook het recht heeft om binnen deze zelfde tijd in hoger beroep te gaan.

Hoe kunt u in hoger beroep gaan bij het strafrecht?

Er zijn diverse manieren om een hoger beroep in te stellen. Dit kan in persoon, via uw advocaat (in de vorm van een machtiging) of via een volmacht.

Wilt u in persoon in beroep gaan? Dan doet u dit bij de centrale balie van de rechtbank die uw zaak behandeld heeft. Zij zullen een appèlakte opmaken.

Wilt u uw advocaat machtigen om in beroep te gaan? Dan leest u de voorwaarden hiervoor op de dagvaarding. Uw advocaat zal u informeren over de mogelijkheden en advies geven.

Wilt u in beroep gaan via een volmacht? Dan kunt u bij de griffier van de rechtbank per brief een volmacht geven. Deze zal ook de oproep voor de zitting ontvangen.

Ten alle tijden is het belangrijk dat het hoger beroep onderbouwd wordt. Dit betekent dat u aangeeft waarom u het niet eens bent met de veroordeling uit het vonnis van de rechtbank. Het grievenformulier of uw advocaat kunnen helpen om het beroep duidelijk te onderbouwen (let op: met dit formulier wordt geen beroep ingesteld).

Tot slot kunt u ook wanneer u gevangen zit in hoger beroep gaan. Dit kan door middel van een schriftelijke verklaring, die u afgeeft bij het hoofd van de instelling. Vervolgens wordt door het hoofd de procedure in gang gesteld.

Het is aan te raden om in het hoger beroep altijd een advocaat om armen te nemen.

Wanneer is het verstandig om in hoger beroep te gaan bij het strafrecht?

Het is verstandig om in hoger beroep te gaan wanneer u het niet eens bent met de veroordeling. Wanneer u van mening bent dat het plegen van de daad u niet aan te rekenen is, bent u geen strafbare dader. Er kan sprake zijn van bijzondere omstandigheden waardoor u zich niet strikt aan de wet heeft gehouden. Kon u er niks aan doen dat u heeft gehandeld, zoals u handelde? Dan is het verstandig om in hoger beroep te gaan.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat, zelfs als een feit is bewezen, het hof moet nagaan of dit feit ook strafbaar is. Er is alleen sprake van een strafbaar feit als de hele omschrijving van het strafbare feit in de aanklacht/tenlastelegging is overgenomen. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn geweest waardoor u zich niet aan de wet heeft gehouden, is het feit dus niet strafbaar.

Tot slot is het erg belangrijk om te vermelden dat – zelfs als alleen u in hoger beroep gegaan bent (en dus niet het Openbaar Ministerie) – het gerechtshof een hogere straf kan opleggen dan de rechtbank. Het is dus alleen verstandig om in hoger beroep te gaan:

  • Wanneer u ervan overtuigd bent dat u voldoende bewijs heeft dat de veroordeling onterecht is, óf
  • Als er sprake is geweest van bijzondere omstandigheden.

Een advocaat kan u het beste adviseren over of het voor u verstandig is om in hoger beroep te gaan.

 

Hoe werkt het in hoger beroep gaan bij het strafrecht?

Het hoger beroep is een volledige procedure met een zitting. Als u in hoger beroep gaat, ontvangt u een dagvaarding om op de zitting in hoger beroep te verschijnen. Hierin staan een datum en tijd vermeld. Totdat de zaak van start gaat, kunt u uw hoger beroep intrekken. Daarnaast kunt u door uw advocaat zelf om uitstel vragen, indien u zelf niet aanwezig kan zijn bij de zitting. Hier moet uiteraard wel een goede reden voor zijn.

In het gerechtshof, waar uw hoger beroep plaatsvindt, zal het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd worden door een advocaat-generaal in plaats van een officier van justitie.

Alle feiten van de zaak worden opnieuw nagelopen. Allereerst is het voor het vonnis van belang dat er in de zaak wettig en overtuigend bewijs is dat u het feit gepleegd heeft. Dit wordt door het hof bewezen aan de hand van:

  • Wettige bewijsmiddelen, zoals getuigenverklaringen, deskundigenverklaringen en de aangifte
  • De eigen overtuiging van de raadsheren. Zij moeten op grond van de bewijsmiddelen overtuigd zijn van het strafbare feit. Indien zij dit niet zijn, wordt u vrijgesproken.

Binnen twee weken na de zitting zal het gerechtshof uitspraak doen over de zitting. Uw veroordeling kan worden ingetrokken óf u kunt worden vrijgesproken. Uw advocaat ontvangt de uitspraak of u krijgt deze thuisgestuurd.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in strafrecht. Heeft u hulp nodig bij het in hoger beroep gaan tegen een veroordeling? Neem gerust contact met ons op. Volgende week bespreken we het hoger beroep bij sociaal zekerheidsrecht.

No Comments

Post A Comment

Uw strafrecht en jeugdrecht advocaat

Deskundig en betrokken.

070-3306633 Bel en bespreek uw zaak gratis.

06-12358539 WhatsApp uw vraag.

Neem Contact Op

Gratis strafrecht advies